Dostęp do informacji publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

 Zgodnie ze wskazaną ustawą Komendant Powiatowy  Policji w Poddębicach może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PODDĘBICACH.

 1) zobowiązuje się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach”,

 2) zobowiązuje się do wskazania daty pozyskania danej informacji,

 3) zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Powiatową Policji w Poddębicach danej informacji, o ile została ona określona,

 4) zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Komendy Powiatowej j Policji w Poddębicach formy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania
     innym użytkownikom,

 5) zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej do ponownego wykorzystania na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem wówczas należy złożyć stosowny wniosek.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PODDĘBICACH  ZA PRZEKAZYWANE INFORMACJE

Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników. Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.

Metryczka

Data publikacji 18.01.2012
Data modyfikacji 03.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Elżbieta Tomczak
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Kaźmierczak Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Kaźmierczak
do góry