Opłaty - Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Opłaty

CZYNNIKI BRANE POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU OPŁAT ZA NIETYPOWE WNIOSKI O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

             Informujemy, że ustawa o dostępie do informacji publicznej pozwala na nakładanie opłat przy realizacji wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Niemniej jednak, opłata może być pobrana jedynie jeżeli informacja udostępniania jest na wniosek oraz jej przygotowanie zgodnie z wnioskiem wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Przy ocenie kosztów każdorazowo pod uwagę będą brane następujące czynniki:

 - liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,
 - czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
 - koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),
 - koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

Metryczka

Data publikacji 18.01.2012
Data modyfikacji 03.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Elżbieta Tomczak
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Kaźmierczak Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Kaźmierczak
do góry