Działania prewencyjne - profilaktyka społeczna

Profilaktyka społeczna w powiecie poddębickim - obszary działań

Obszary zagadnieniowe:

- bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
- narkotyki, dopalacze, środki odurzające;
- cyberzagrożenia;
- bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania;
- bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – edukacja dla bezpieczeństwa;
- przemoc w rodzinie;
- bezpieczeństwo seniorów.

Cele pośrednie:

- aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych;
- wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego;
- wsparcie kształtowania postaw obywatelskich.

 

Podmioty współuczestniczące w realizacji działań:

- Starostwo Powiatowe w Poddębicach oraz Rada Powiatu
- Urząd Miasta w Poddębicach, Rada Miasta
- Urząd Miasta w Uniejowie
- Urzędy Gmin w Zadzimiu, Wartkowicach, Pęczniewie i Dalikowie
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Poddębicach
- MOPS, GOPS z terenu powiatu poddębickiego
- placówki przedszkolne, szkoły podstawowe,  szkoły średnie z terenu powiatu poddębickiego
- organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu
- osiedlowe rady mieszkańców
- Uniwersytet III Wieku w Uniejowie

Oficer Prasowy KPP w Poddębicach

st.sierż. Sylwia Kaźmierczak

tel.695-406-267

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 24.10.2016
Data modyfikacji 10.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st. asp. Elżbieta Tomczak
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Kaźmierczak asystent ds. informacyjno-prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Kaźmierczak
do góry