Ewidencja i Rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencja i Rejestry

EWIDENCJE I REJESTRY W KPP PODDDĘBICE

 

 

Zespół ds. Łączności i Informatyki KPP Poddębice

Dziennik podawczy

Książka ewidencji sprzętu informatycznego

 

Wydział Kryminalny KPP Poddębice

Dziennik korespondencyjny

Rejestr Śledztw i Dochodzeń WDŚ

Księga dowodów rzeczowych/przedmiotu WDŚ

Rejetr postepowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego

 

Zespół ds. Ewidencji Rozliczeń i Zaopatrzenia KPP w Poddębicach

Dziennik podawczy

Dziennik korespondencyjny

Ewidencja ilościowa środków trwałych i pozostałych

Dokumentacja dot. spraw mieszkaniowych ( rejestr wydanych decyzji)

Ewidencja materiałowa i druków

Dokumentacja księgowa wytworzona w jednostce

 

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Poddębicach

Dziennik podawczy

Dzienniki korespondencyjne

Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek

Rejestr przepisów

Książka doręczeń

Rejestr pakowania

Rejestr akt postępowań sprawdzających

Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

Rejestr wydanych zaświadczeń

Rejestr odmów wydania poświadczenia bezpieczeństwa

Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego

Ewidencja pieczęci służbowych i stempli

 

Wydział  Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Poddębicach

Rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych 

Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia

Książka ewidencji techniki policyjnej

Książka ewidencji broni

Książka ewidencji telegramów wychodzących  

Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia

Książka przyjmowania i wydawania broni,

Książka ewidencji wyjść służbowych,

Dziennik Podawczy

Ewidencja notatników służbowych

Książka dyspozytora

Książka odpraw do służby

Teczka nakazów doprowadzeń osób, rzeczy

Książka służby konwojowej

Książka wydarzeń

Książka służby w patrolach i obchodach

Książka kontroli sprzętu i uzbrojenia

Książka wydawania broni z pododdziałów

Dziennik pracy Psa Służbowego Policji

Rejestr badań przeprowadzonych urządzenia elektronicznych do badania stanu trzeźwości

Zeszyt kontroli służby

Wnioski o przydział broni, pałki „Tonfa”                  

 

Książka odpraw – narad służbowych

Książka kontroli broni

Książka wydania broni z pododdziału – depozyt

Rejestry badań przeprowadzonych urządzeniem „alco – sensor”

Ewidencja szczegółowa mandatów karnych

Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia

Książka ewidencji amunicji

Książka wydania broni

Książka kontroli osób zatrzymanych

Rejestr kart zdarzeń drogowych 

Metryczka

Data publikacji 17.10.2016
Data modyfikacji 08.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st. asp. Elżbieta Tomczak
Osoba udostępniająca informację:
st.asp. Elżbieta Tomczak asystent ds. informacyjno-prasowych
Osoba modyfikująca informację:
asp. Elżbieta Tomczak
do góry